Laima Žeimienė-VIENIS

Nulla ars imitari sollertiam potest naturae*, tad esu tik stebėtoja, tyrinėtoja. Gamta yra mano spiritus movens*. Mane keri grynas žemiškumas, kūniškas pavidalas, gyvūniškumas. Netraukiu savo herojų iš antgamtiškos fantazijos karalijos, nesistengiu peržengti tikrovės, kad pasiekčiau nepaprastybę. Savo laboratorijoje gyvūnus „auginu plaukelis prie plaukelio”. Smulkiausias, vos įžiūrimas akimi detales stengiuosi nutapyti mikroskopiškai nuosekliai, tiesiog fotografiškai. Drobėje atkuriu natūralią egzistenciją, tobulą gamtos kūrinį – gyvūną. Tapybos darbų neženklinu laiko atspaudu, jie belaikiai neturintys pradžios nei galo, amžini kaip gamta.

*Joks menas negali prilygti gamtos išradingumui. (lot.)
*įkvėpėja (lot.)

1989 – 1994 Vilniaus Dailės Akademija, vizualiojo dizaino studijos, dailininkė – dizainerė.

Rodoma 1–25 iš 27